Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media)

Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media) Άρθρο

Takahiko Moteki and Raul F. Lobo Chem. Mater., Just Accepted Manuscript DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04439 Publication Date (Web): December 17, 2015 Copyright © 2015 American Chemical Society Abstract The fluoride method of…

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε τριαντάφυλλα. Ρόδος, 2015 Άρθρο

Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό που λόγω της δομής του σε μοριακό επίπεδο δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί στην ανθρώπινη φύση…

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου Άρθρο

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου Ν.Λυγερός – Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου , 21-1-2015 Μέρος Β΄ Φωτογραφίες: Πηγή: Έργο Ανθρωπότητας Official…