Συμμετοχή της Ζεόλιθος | Zeolife.gr στη 15η ανθοκομική έκθεση Νέας Ορεστιάδας, 4 έως 7 Μαΐου 2017

Συμμετοχή της Ζεόλιθος | Zeolife.gr στη 15η ανθοκομική έκθεση Νέας Ορεστιάδας, 4 έως 7 Μαΐου 2017

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου, Ζεόλιθος στη Γεωργία, Ζεόλιθος στην Ανθρώπινη Υγεία, Ζεόλιθος στην Κτηνοτροφία, Οικιακή χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

Η επιχείρησή μας με σκοπό την ενημέρωση των συμπολιτών μας για τις εφαρμογές του φυσικού ζεόλιθου στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στο σπίτι , συμμετέχει στην 15η ανθοκομική έκθεση Νέας Ορεστιάδας,…

Διαβάστε περισσότερα
Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου, Ζεόλιθος στην Ανθρώπινη Υγεία, Ζεόλιθος στο Περιβάλλον | Χωρίς Σχολιασμούς

Dr. Georgian Melinte, Dr. Veselina Georgieva, Dr. Marie-Anne Springuel-Huet, Dr. Andreï Nossov, Prof. Ovidiu Ersen, Dr. Flavien Guenneau, Prof. Antoine Gedeon, Dr. Ana Palčić, Dr. Krassimir N. Bozhilov, Dr. Cuong Pham-Huu, Prof. Shilun Qiu, Dr. Svetlana Mintova, Dr. Valentin Valtchev First published: 27…

Διαβάστε περισσότερα

Germ line transformation of the olive fly Bactrocera oleae using a versatile transgenesis marker

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

M. Koukidou1*†, A. Klinakis1*†‡, C. Reboulakis§, L. Zagoraiou*†¶, N. Tavernarakis*, I. Livadaras*, A. Economopoulos§ and C. Savakis*† *Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology, Heraklion, Crete,…

Διαβάστε περισσότερα
Enhancing the removal of arsenic, boron and heavy metals in subsurface flow constructed wetlands using different supporting media

Enhancing the removal of arsenic, boron and heavy metals in subsurface flow constructed wetlands using different supporting media

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

K. Lizama Allende, T. D. Fletcher and G. Sun Department of Civil Engineering, Monash University, Building 60, Melbourne, VIC 3800, Australia E-mail: katherine.lizama@monash.edu ABSTRACT The presence of arsenic and heavy…

Διαβάστε περισσότερα