Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου, Ζεόλιθος στην Ανθρώπινη Υγεία, Ζεόλιθος στο Περιβάλλον | Χωρίς Σχολιασμούς

Dr. Georgian Melinte, Dr. Veselina Georgieva, Dr. Marie-Anne Springuel-Huet, Dr. Andreï Nossov, Prof. Ovidiu Ersen, Dr. Flavien Guenneau, Prof. Antoine Gedeon, Dr. Ana Palčić, Dr. Krassimir N. Bozhilov, Dr. Cuong Pham-Huu, Prof. Shilun Qiu, Dr. Svetlana Mintova, Dr. Valentin Valtchev First published: 27…

Διαβάστε περισσότερα

Germ line transformation of the olive fly Bactrocera oleae using a versatile transgenesis marker

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

M. Koukidou1*†, A. Klinakis1*†‡, C. Reboulakis§, L. Zagoraiou*†¶, N. Tavernarakis*, I. Livadaras*, A. Economopoulos§ and C. Savakis*† *Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology, Heraklion, Crete,…

Διαβάστε περισσότερα
Enhancing the removal of arsenic, boron and heavy metals in subsurface flow constructed wetlands using different supporting media

Enhancing the removal of arsenic, boron and heavy metals in subsurface flow constructed wetlands using different supporting media

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

K. Lizama Allende, T. D. Fletcher and G. Sun Department of Civil Engineering, Monash University, Building 60, Melbourne, VIC 3800, Australia E-mail: katherine.lizama@monash.edu ABSTRACT The presence of arsenic and heavy…

Διαβάστε περισσότερα
Desorption Of (HDTMA) Hexadecyltrimethylammoniumfrom Charged Mineral Surfaces and Desorption Of Loaded Modified Zeolite Minerals

Desorption Of (HDTMA) Hexadecyltrimethylammoniumfrom Charged Mineral Surfaces and Desorption Of Loaded Modified Zeolite Minerals

Ανάρτηση: | Γενική χρήση του Ζεόλιθου | Χωρίς Σχολιασμούς

Vandana Swarnkar (1) & Radha Tomar (2) (1) School of Studies in Chemistry Jiwaji University, GWALIOR – 474011 (M.P.) INDIA (2) School of Studies in Chemistry Jiwaji University, GWALIOR –…

Διαβάστε περισσότερα