Οι ζεόλιθοι με απορροφητική-καταλυτική επίδραση για τη φορμαλδεΰδη σε υλικά με βάση το ξύλο

Οι ζεόλιθοι με απορροφητική-καταλυτική επίδραση για τη φορμαλδεΰδη σε υλικά με βάση το ξύλο (Zeolites with an absorber-catalytic effect for formaldehyde in wood-based materials)

Ανάρτηση: | Ζεόλιθος στην Οικοδομική | Χωρίς Σχολιασμούς

More than 85 percent of all wood-based materials are manufactured using adhesives containing formaldehyde. Increasingly strict regulations concerning these emissions have been creating major challenges for adhesive manufacturers and the…

Διαβάστε περισσότερα
Η χρήση των ζεόλιθων στη Γεωργία (Using Zeolites in Agriculture) - Frederick A. Mumpton

Η χρήση των ζεόλιθων στη Γεωργία (Using Zeolites in Agriculture) – Frederick A. Mumpton

Ανάρτηση: | Ζεόλιθος στη Γεωργία | Χωρίς Σχολιασμούς

Frederick A. Mumpton, Department of the Earth Sciences, State University College, Brockport, NY 14420 Introduction As agriculturalists the world over increase their effort to expand crop and animal production, more…

Διαβάστε περισσότερα