Ζεόλιθος στο περιβάλλον

Η μοναδική σύνθεση του ορυκτού ζεόλιθου του παρέχει σημαντικές φυσικές και χημικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται διαρκώς νέες εφαρμογές για την χρήση του, κατατάσσοντας τον σε ένα από τα πιο χρήσιμα ορυκτά σήμερα. Το «μοριακό κόσκινο» ζεόλιθος, ασφαλίζει τα θετικά ιόντα, απορροφώντας ένα πλήθος περιβαλλοντικών ρύπων που ανέρχεται έως τριάντα (30) τις εκατό του βάρους του.

Ο ζεόλιθος συμβάλλει σε ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον με αμέτρητους τρόπους. Χρησιμοποιείται στον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο λόγω της εκλεκτικής ικανότητας του να απορροφά το άζωτο. Εφαρμόζεται στον καθαρισμό των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες. Ως οξειδοαναγωγικός καταλύτης, μπορεί να αφαιρέσει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα αέρια μηχανών και τα CFCs που προκαλούν την μείωση του όζοντος. Προσθέτοντας ζεόλιθο στο τσιμέντο, στον τομέα της κατασκευής, μειώνεται σημαντικά η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, βελτιώνει και καθαρίζει το πόσιμο νερό φιλτράροντας όλες τις επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο.

Ο φυσικός ζεόλιθος έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προστασίας από διαρροή πυρηνικής ακτινοβολίας, όπως στη Fukushima και στο Chernobyl. Λόγω της ικανότητάς του να δεσμεύει βαριά μέταλλα, ο ζεόλιθος εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλες ποσότητες σε περιοχές με διαρροή ακτινοβολίας. Δεσμεύει το ραδιενεργό υλικό και στη συνέχεια συλλέγεται και εγκλωβίζεται σε γυαλί και τσιμέντο.

Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται στα φίλτρα για την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών ενώσεων. Επίσης, ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φιλτράρισμα των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, δεσμεύοντας διάφορα τοξικά και ραδιενεργά ιόντα καθώς και στην ανακύκλωση των νερών που προέρχονται από την βιομηχανική δραστηριότητα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά τη χρήση του και με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να αποκατασταθούν οι ιδιότητές του ώστε να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί.

Η ικανότητα του ζεόλιθου να συγκρατεί την υγρασία βοηθάει στη μείωση της χρήσης του νερού στην άρδευση ως και 50%, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση του νερού, αφού τα ριζικά τριχίδια είναι σε θέση να αντλήσουν το νερό από το εσωτερικό των ζεόλιθων, εξασφαλίζοντας την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Η χρήση του ζεόλιθου στο δάπεδο των κτηνοτροφικών μονάδων βοηθά στην απορρόφηση της αμμωνίας μειώνοντας τις επιβλαβείς αναθυμιάσεις ενώ την ίδια στιγμή δρα προληπτικά για όλους τους μολυντικούς και νοσογόνους παράγοντες μειώνοντας την μετάδοση ασθενειών. Το μείγμα ζεόλιθου και κοπριάς από τις κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εξαιρετικό φυσικό λίπασμα στις καλλιέργειες.

Προσθέτοντας ζεόλιθο στην διατροφή των ζώων μειώνεται η ανάγκη της χρήσης αντιβιοτικών και φαρμάκων αλλά βοηθά και στην πρόληψη δηλητηρίασης από τοξικά βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία.

Η προσθήκη του ζεόλιθου σε λίμνες αλλά και σε άλλους υδάτινους όγκους μπορεί να μειώσει το φαινόμενο του ευτροφισμού, προστατεύοντας τη χλωρίδα και την πανίδα από τα γεωργικά λιπάσματα, τα βιομηχανικά απόβλητα και τα ανθρώπινα λύματα. Παράλληλα ο φυσικός ζεόλιθος βελτιώνει την καθαρότητα του νερού, ρυθμίζει το PH του προς το ουδέτερο, εμπλουτίζει το νερό σε οξυγόνο, μειώνει τα βακτηρία, αποτρέπει την εμφάνιση άλγης και παγιδεύει τη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διαβίωση, η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των υδρόβιων οργανισμών.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις ευεργετικές ιδιότητες του φυσικού ζεόλιθου στο περιβάλλον.

  • Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού.
  • Χρησιμοποιείται στον καθαρισμό διαφόρων τύπων λυμάτων (αστικά, βιομηχανικά, γεωργικά, ραδιενεργά απόβλητα).
  • Βοηθάει στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό πολλών υδρόβιων οργανισμών.
  • Στα νερά της λίμνης, αλλά και σε άλλους υδάτινους όγκους, ρυθμίζει το pH του νερού προς το ουδέτερο, εμπλουτίζει σε οξυγόνο το νερό, μειώνει τα βακτήρια, βελτιώνει τη διαβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών και φυτών.
  • Δέσμευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών νουκλεοτιδίων από το έδαφος.
  • Αφαίρεση ραδιενεργών ισοτόπων από πυρηνικά απόβλητα.
  • Στα στερεά απόβλητα μεταλλείου και κυρίως στη λεκάνη διαχείρισης τελμάτων, αποτρέπει την έκπλυση των μετάλλων με το νερό της βροχής.
  • Πρόσφατα νέα και δημοσιεύσεις για το ζεόλιθο στο περιβάλλον

Πρόσφατα νέα και δημοσιεύσεις για το ζεόλιθο στο περιβάλλον

Ζεόλιθος, τι είναι, τι κάνει και που χρησιμοποιείται;
Ζεόλιθος στη Γεωργία Ζεόλιθος στην Ανθρώπινη Υγεία Ζεόλιθος στην Κτηνοτροφία Ζεόλιθος στο Περιβάλλον Οικιακή χρήση του Ζεόλιθου

Ζεόλιθος, τι είναι, τι κάνει και που χρησιμοποιείται;

Ο ζεόλιθος, είναι ένα φυσικό, αδρανές, αργιλοπυριτικό πέτρωμα, το οποίο σε γενικές γραμμές, καθαρίζει και διαχειρίζεται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Ο ζεόλιθος, έχει ένα…

Νέα σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών οικονομικής συσκευασίας από τη Zeolife!
Ζεόλιθος στη Βιομηχανία Καταναλωτικών Αγαθών Ζεόλιθος στο Περιβάλλον Οικιακή χρήση του Ζεόλιθου

Νέα σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών οικονομικής συσκευασίας από τη Zeolife!

Η επιχείρησή μας συνεχίζει την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της και προσθέτει νέες οικονομικές συσκευασίες των πανίσχυρων απορρυπαντικών και καθαριστικών που αγαπήσατε!

Ταυτόχρονα προσθέτει νέα προϊόντα και για τον επαγγελματία ώστε να μπορούν πλέον όλοι να επωφεληθούν από τις μοναδικές ιδιότητες του ζεόλιθου!

Ελληνικός ζεόλιθος από 0 έως 1 χιλιοστό σε μορφή πούδρας. Χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση πολύ μικρής και μικρής κλίμακας όπως φυτώρια και σπορεία και γενικότερα σε εδάφη με ελαφρά σύσταση (αμμώδη).
Ζεόλιθος στη Βιομηχανία Καταναλωτικών Αγαθών Ζέολιθος στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων Ζεόλιθος στη Γεωργία Ζεόλιθος στη Χημική Βιομηχανία Ζεόλιθος στην Ιχθυοκαλλιέργεια Ζεόλιθος στην Κτηνοτροφία Ζεόλιθος στο Περιβάλλον Οικιακή χρήση του Ζεόλιθου

Νέες κοκκομετρίες πιστοποιημένου Ελληνικού ζεόλιθου

το πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση τριών νέων κοκκομετριών πιστοποιημένου Ελληνικού ζεόλιθου. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις εφαρμογές του ζεόλιθου στους περισσότερους τομείς.