Ελληνικός ζεόλιθος από 0 έως 1 χιλιοστό

Ελληνικός ζεόλιθος από 0 έως 2.5 χιλιοστά

Ελληνικός ζεόλιθος από 1 έως 2.5 χιλιοστά

Ελληνικός ζεόλιθος από 2.5 έως 5 χιλιοστά

Περλίτης για αγροτική χρήση – αερισμός και διατήρηση υγρασίας

Ζεόλιθος έως 0.063 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.15 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.8 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 0.8 έως 2.5 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 2.5 έως 5 χιλιοστά

Ελληνικός αργιλούχος διατομίτης 20 μικρών

EcoPlant® – Υγρό, συμπυκνωμένο βελτιωτικό για τη γεωργία