Φίλτρα νερού με ζεόλιθο

Περλίτης για αγροτική χρήση – αερισμός και διατήρηση υγρασίας

Απορρυπαντικά και καθαριστικά με τη δύναμη του ζεόλιθου

ZeoPet – Φυσικό πρόσθετο απόσμησης λεκάνης γάτας για 30 ημέρες

Ζεόλιθος για οικιακή χρήση – 5 κιλά

Ζεόλιθος – άμμος υγιεινής – 5 κιλά

Ζεόλιθος έως 0.063 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.15 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 0.8 έως 2.5 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 2.5 έως 5 χιλιοστά