Ζεόλιθος έως 0.15 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.8 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 0.8 έως 2.5 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 2.5 έως 5 χιλιοστά

Ελληνικός αργιλούχος διατομίτης 20 μικρών