Περλίτης για αγροτική χρήση – αερισμός και διατήρηση υγρασίας

Απορρυπαντικά και καθαριστικά με τη δύναμη του ζεόλιθου

Ζεόλιθος έως 0.063 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.15 χιλιοστά

Ζεόλιθος έως 0.8 χιλιοστά

Ζεόλιθος από 0.8 έως 2.5 χιλιοστά

Ελληνικός αργιλούχος διατομίτης 20 μικρών