Ινστιτούτο Ζεόλιθου

Ινστιτούτο Ζεόλιθου – Νίκος Λυγερός
| |

Ινστιτούτο Ζεόλιθου – Νίκος Λυγερός

Ινστιτούτο Ζεόλιθου – Νίκος Λυγερός Με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε τη δομή και την υποδομή ενός Ινστιτούτου Ζεόλιθου, που θα αξιοποιεί τις καινοτομίες που προσφέρει ο ζεόλιθος σε διάφορους τομείς. Διότι δεν επαρκεί να αρχίσει η αξιοποίηση του ζεόλιθου πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικά και ορθολογικά την προστιθέμενη αξία…