Ο ζεόλιθος στην απορρόφηση βαρέων μετάλλων

Ζεόλιθος στον βιολογικό καθαρισμό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης [Video]
|

Ζεόλιθος στον βιολογικό καθαρισμό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης [Video]

Video και φωτογραφίες από τον βιολογικό καθαρισμό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στον οποίο χρησιμοποιείται φυσικός ζεόλιθος για την κατεργασία της λυματολάσπης

Ο ζεόλιθος βελτιώνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών σε μολυσμένο χώμα από βιομηχανικά απόβλητα και βαρέα μέταλλα
|

Ο ζεόλιθος βελτιώνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών σε μολυσμένο χώμα από βιομηχανικά απόβλητα και βαρέα μέταλλα

Εδάφη τα οποία έχουν μολυνθεί από βαρέα μέταλλα και βιομηχανικά απόβλητα δεν είναι ικανά για σχεδόν κανένα είδος καλλιέργειας. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η πραγματοποίηση μιας απλής αλλαγής θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Οι ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Τιράνων ανακάλυψαν ότι η απλή προσθήκη φυσικού ζεολίθου μπορεί να χρησιμεύσει ως μια…

Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων με ζεόλιθο

Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων με ζεόλιθο

Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων για την εταιρεία με την επωνυμία “Θωμαδάκης Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ο.Ε” στο 2ο χλμ. Ε.Ο Χανίων Ρεθύμνης, εκτός του οικισμού Νεροκούρου Δήμου Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, με ζεόλιθο. πηγή: Διαύγεια

Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βιομηχανίας μετάλλου με τη χρήση ζεολίθων

Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βιομηχανίας μετάλλου με τη χρήση ζεολίθων

Μεταπτυχιακή Διατριβή – Συγγραφέας: Ειρήνη Παπαδημητρίου, Επιβλέπουσα : Χ.Καραγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, 2010. Το πρόβληµα επεισοδίων εκτεταµένης ρύπανσης µε βαρέα μέταλλα και τοξικές χηµικές ουσίες, λόγω της ανεξέλεγκτης διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων έχει παρουσιαστεί, εκτός από την Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γαλλία, στην Ιταλία,…

Τροποποιημένος ζεόλιθος ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης – Μελέτη
| |

Τροποποιημένος ζεόλιθος ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης – Μελέτη

Διδακτορική Διατριβή – Συγγραφέας: Διονυσίου, Ουρανία-Νίνα Σ., Επιβλέπων: Μισοπολινός, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 2010. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην προσρόφηση Β και Ρ σε επιφανειακά τροποποιημένο φυσικό ζεόλιθο (κλινοπτιλόλιθο), με δεκαέξυλο- τριμεθυλο- αμμώνιοβρωμίδιο (C19H42BrN ή HDTMA–Br), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης και υδατικών συστημάτων. Συγκεκριμένα…

Ζεόλιθος και περιβάλλον

Ζεόλιθος και περιβάλλον

Η μοναδική σύνθεση του ορυκτού ζεόλιθου του παρέχει σημαντικές φυσικές και χημικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται διαρκώς νέες εφαρμογές για την χρήση του, κατατάσσοντας το σε ένα από τα πιο χρήσιμα ορυκτά σήμερα. Το «μοριακό κόσκινο» ζεόλιθος, ασφαλίζει τα θετικά ιόντα, απορροφώντας ένα πλήθος περιβαλλοντικών ρύπων που ανέρχεται έως τριάντα (30) τις εκατό του…

Ζεόλιθος και κατοικίδια ζώα
|

Ζεόλιθος και κατοικίδια ζώα

Ο Φυσικός ζεόλιθος παρέχει την πιο φυσική και οικονομική λύση στη διατήρηση ενός υγιεινού και καθαρού περιβάλλοντος για τα κατοικίδια ζώα μας αλλά και συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας τους. Αντικαθιστώντας με ζεόλιθο, σε μορφή χαλικιού (2,5 – 5 χιλιοστών), με το υπόστρωμα που χρησιμοποιούμε για το κατοικίδιό μας (άμμο, ροκανίδια ή ακόμα και πάνω στην…

Ο ζεόλιθος στην κτηνοτροφία

Ο ζεόλιθος στην κτηνοτροφία

Ο ζεόλιθος στην κτηνοτροφία Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό ορυκτό προϊόν, χωρίς καμιά χημική κατεργασία. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κτηνοτροφία ως εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσθετικό διατροφής, στα βοοειδή, στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, στους χοίρους, τα πουλερικά (κρεατοπαραγωγής & παραγωγής αυγών) και τα πρόβατα. Ο ζεόλιθος δεν είναι φάρμακο, δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο στα προϊόντα ζωικής…