Ζεόλιθος και Περιφέρεια του Νίκου Λυγερού

[…] περιοχές έχουν πια αποτελέσματα πρακτικά στον τομέα της γεωργίας αφού έχει γίνει ενσωμάτωση και ψέκασμα ζεόλιθου και βλέπουν πια την ποιότητα των προϊόντων. Τα […]

Εισαγωγή στη ζεοπονία – Ν. Λυγερός

[…] οι αγρότες έχουν ανάγκη από πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση του ζεόλιθου στις καλλιέργειές τους. Ο ζεόλιθος δεν είναι μια πανάκεια, […]

Καλλιέργεια Κρόκου Κοζάνης με Ζεόλιθο

Καλλιέργεια Κρόκου Κοζάνης με Ζεόλιθο

[…] ζεολιθικός Κρόκος Κοζάνης Φωτογραφίες από Κρόκο Κοζάνης ο οποίος έχει καλλιεργηθεί με ενσωμάτωση ζεόλιθου στο έδαφος. Πληροφορίες: Πασσιάκος Δημήτριος, 694 2212727, Κοζάνη ζεολιθικÏŒς ΚρÏŒκος Κοζάνης […]

Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου  (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media)

Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media)

Takahiko Moteki and Raul F. Lobo Chem. Mater., Just Accepted Manuscript DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04439 Publication Date (Web): December 17, 2015 Copyright © 2015 American Chemical Society…