Eνημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στον Άρζο Νέας Ορεστιάδας

Η επιχείρηση μας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, πραγματοποίησε ανοιχτή ενημέρωση στο χωριό του Άρζου της Νέας Ορεστιάδας.

Ο ζεόλιθος στη γεωργία εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο έδαφος σε ποσότητες από 450 μέχρι 600 κιλά το στρέμμα ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και την κοκκομετρική του σύσταση (λεπτότητα υλικού). Σε βαριά εδάφη προτιμάται ζεόλιθος σε μορφή χαλικιού (2,5-5 mm), ενώ σε ελαφρά εδάφη προτιμάται αυτός σε μορφή λεπτού χαλικιού (0,8-2,5χιλιοστά). Χρειάζεται μια ποσότητα 450 – 600 κιλών ανά στρέμμα και η ενσωμάτωσή του στο έδαφος για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του στην αύξηση της παραγωγής. Η ωφέλιμη δράση του είναι μακροχρόνια (ο ζεόλιθος δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα υλικά) και αφού ολοκηρώσες την ενσωμάτωση των τριών χρόνων για συμβατικές καλλιέργειες, τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα χρειαστεί να ξαναπροσθέσετε, ενώ κάθε χρόνο θα εισπράττετε την ωφέλεια του. Με αυτόντον τρόπο επιτυγχάνεται η μεταφορά του κόστους σε περισσότερες χρονιές.

Παρακάτω αναλυτικά οι ευεργετικές ικανότητες του ζεόλιθου στην γεωργία.

 1. Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων (η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 220-400 meq/100g και είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη)
 2. Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%. Συνεπώς συνίσταται η προσθήκη του κατά την κομποστοποίηση των φυτικών υλικών και της ζωικής κοπριάς ξεκινώντας από τα δάπεδα των στάβλων.
 3. Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 4. Με την χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού προάγεται η καλή διαχείριση του εδάφους και η μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από την έκπλυση των λιπασμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα.
 5. Αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού, μειώνει τις ασθένειες στο ριζικό σύστημα, αυξάνοντας την παραγωγή και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
 6. Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά). Ουσιαστικά δημιουργούμε μικροσκοπικά παγούρια νερού διάσπαρτα σε όλο το χωράφι που με κάθε βροχή ξαναγεμίζουν για να διαθέσουν το νερό στα φυτά στην περίοδο της ξηρασίας.
 7. Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, απορροφά και παγιδεύει τις τοξικές προσμείξεις, προωθεί την ισορροπία αλκαλικών μετάλλων.
 8. Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH) και συνεπώς δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων υλικών.
 9. Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.
 10. Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποικοδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους.
 11. Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής όταν αναχθεί σε ετήσια βάση για όλη την περίοδο της ωφέλειας που προσφέρει, αυξάνει τον όγκο των καρπών με παραγωγική ομοιομορφία και συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς σε πολλές εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους. Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω, εξολοθρεύει τα παθογόνα, και τους σπόρους των ζιζανίων.
 12. Αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων που παράλληλα έχουν και μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο ράφι στα σημεία πώλησης.
 13. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα που βοηθάει στην ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών σε μεσογειακές συνθήκες, για λαχανοκομικά, ανθοκομικά, αρωματικά είδη και δίνει προϊόντα υψηλής παραγωγής και ποιότητας.
 14. Συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς ενδυναμώνοντας τη δράση τους.
 15. Ως πυριτικό υλικό εναποθέτει πυρίτιο στα κυτταρικά τοιχώματα των μίσχων μειώνοντας το πλάγιασμα.
 16. Ενισχύει την αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς (ωίδιο-αφίδες-κυκλοκόνιο). Προστατεύει τα φυτά από το στρες σε αντίξοες συνθήκες.
 17. Ενισχύει τα φυτά σε αβιοτικές πιέσεις (Ξηρασία- παγετό).
 18. Αυξάνει την φωτοσυνθετική απόδοση – ξηρά ουσία.
 19. Μειώνει την πρόσληψη νατρίου. Συμβάλλει στην αντοχή των φυτών στην αλατότητα και στα τοξικά επίπεδα Μn, Fe, και Ρ.
 20. Σε υδροπονική καλλιέργεια αύξησε τις αποδόσεις δημιουργώντας παχύτερο, λευκότερο και υγιέστερο ριζικό σύστημα.
 21. Από την χρήση του, ιδιαίτερα ευνοούνται οι πιο κάτω καλλιέργειες: αμπέλι, ελιά, ροδακινιά, βερικοκιά, εσπεριδοειδή, λοιπά φρουτόδεντρα, πατάτα, ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μαϊντανός, λοιπά λαχανικά κλπ.
 22. Έχει αποδείξει την ικανότητά του να αποδεσμεύει αργά και με φυσικό τρόπο τις θρεπτικές ουσίες στο ριζικό σύστημα των νέων φυτών, αυξάνοντας έτσι τη δύναμη και την απόδοση τους.
 23. Ο ζεόλιθος σε σκόρδα έχει επιφέρει καταπληκτηκά αποτελέσματα στην ανάπτυξη τους καθώς και στην καταπολέμιση των μυκητών που αναπτύσονται τόσο κάτω από το έδαφος όσο και επάνω από αυτό.

 

Παρόμοια άρθρα