ζεόλιθος σε σκόρδα στον κάμπο της Νέας Ορεστιάδας | Zeolife.gr

Ζεόλιθος σε σκόρδα στον κάμπο της Νέας Ορεστιάδας

Από | Ζεόλιθος στη Γεωργία

Ζεόλιθος σε σκόρδα, σε συμβατική καλλιέργεια, στον κάμπο της Νέας Ορεστιάδας. Κοκκομετρία εφαρμογής: 2,5 έως 5 χιλιοστά. Πως εφαρμόζεται ο ζεόλιθος; Ο ζεόλιθος στη γεωργία εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο έδαφος…

Διαβάστε περισσότερα
Call Now Button