Χρήση του φυσικού ζεόλιθου ως συμπληρωματικό υλικό σε σκυρόδεμα – Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material

Χρήση του φυσικού ζεόλιθου ως συμπληρωματικό υλικό σε σκυρόδεμα – Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material

Babak Ahmadi *, Mohammad Shekarchi Construction Materials Institute, Department of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran abstract Natural zeolite, a type of frame-structured hydrated aluminosilicate mineral,…

Ζεόλιθοι στη γεωργία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικοδομική – Διεθνές επιστημονικό συνέδριο – Lublin, Πολωνία – Zeolites in agriculture, environmental protection and building – International scientific conference – Lublin, Poland

Ζεόλιθοι στη γεωργία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικοδομική – Διεθνές επιστημονικό συνέδριο – Lublin, Πολωνία – Zeolites in agriculture, environmental protection and building – International scientific conference – Lublin, Poland

26th – 27th February 2015, Lublin, Poland INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE financed by the Project No IPBU.01.01.00-06.570/11-00: “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff”