Ζέολιθος στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων

Αφαίρεση Βορίου και Αρσενικού από πετροχημικά απόβλητα με τη χρήση ζεόλιθου ως απορροφητικό μέσο

Αφαίρεση Βορίου και Αρσενικού από πετροχημικά απόβλητα με τη χρήση ζεόλιθου ως απορροφητικό μέσο

Αφαίρεση Βορίου και Αρσενικού από πετροχημικά απόβλητα με τη χρήση ζεόλιθου ως απορροφητικό μέσο.

Intermediate technologies towards low-carbon economy. The Greek zeolite CCS outlook into the EU commitments

Intermediate technologies towards low-carbon economy. The Greek zeolite CCS outlook into the EU commitments

Technological premises for a successful economical path toward low carbon economy are described. It is attempted to relate fossil fuels (lignite) combustion with the requirements for sustainable energy production in Greece proposing economic, feasible and environmentally friendly methods for minimization of the CO2 problem using innovative techniques for separation, carbon capture and storage (CCS) of…