έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  αξίας 3.075€

έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αξίας 3.075€

έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αξίας 3.075€ έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της…

Έγκριση δαπάνης για την έρευνα του ρόλου του φυσικού ζεόλιθου στη διαχείριση αξονικών περιβαλλόντων – Πανεπιστήμιο Πατρών

Έγκριση δαπάνης για την έρευνα του ρόλου του φυσικού ζεόλιθου στη διαχείριση αξονικών περιβαλλόντων – Πανεπιστήμιο Πατρών

Έγκριση δαπάνης για την έρευνα του ρόλου του φυσικού ζεόλιθου στη διαχείριση αξονικών περιβαλλόντων – Πανεπιστήμιο Πατρών Απόσπασμα από την έγκριση: 5. Επί του αριθμ. 31100/08.09.2014 εγγράφου η Επιτροπή εγκρίνει…