έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αξίας 3.075€

έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  αξίας 3.075€ | Zeolife.gr

έγκριση δαπάνης για την μελέτη της επίδρασης της ρόφησης αερίων στις ελαστικές ιδιότητες λεπτών στρωμάτων από ζεόλιθο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αξίας 3.075€ | Zeolife.gr

πηγή: Ελληνικός ζεόλιθος

Παρόμοια άρθρα