Ν. Λυγερός: 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Αγαθονήσι, 26 – 29 Αυγούστου 2014

ΣΚΑΚΙ
ΘΑΛΑΣΣΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΟΖ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ VORONOI
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Αγαθονήσι, 26/08/2014

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Μέρος A’. Αγαθονήσι, 27/08/2014

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Μέρος B’. Αγαθονήσι, 27/08/2014

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Αγαθονήσι, 28/08/2014 Μέρος Α’

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Αγαθονήσι, 28/08/2014 Μέρος Β’

Ν. Λυγερός – 4ο Master Class Τοποστρατηγικής. Αγαθονήσι, 28/08/2014 Μέρος Γ’

Παρόμοια άρθρα