Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 99,161 στρεμμάτων στη θέση ”ΚΟΚΚΑΛΟ”, Τ.Κ Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας ‘ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε

Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος)
Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος)

 

Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος)
Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος)

Παρόμοια άρθρα