1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (15 ψήφοι, μεσος όρος:5.00 από 5)
Loading...

C. Alexopoulos a,⁎, D.S. Papaioannou a, P. Fortomaris a, C.S. Kyriakis a, A. Tserveni-Goussi a, A. Yannakopoulos a, S.C. Kyriakis b

  • a Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Greece
  • b Foundation of Biomedical Research, Academy of Athens, 11 527 Athens, Greece

Received 22 August 2006; received in revised form 15 January 2007; accepted 22 January 2007

Abstract

The effect of the long-term dietary use of a clinoptilolite-rich tuff (Cp) on certain biochemical and hematological parameters was studied in pigs. Forty-eight healthy piglets (24 females and 24 males) were used in the study, equally allocated in two experimental groups, depending on the inclusion or not of Cp in their feed (Cp+ and Cp− groups respectively). Cp was incorporated in their feed at the inclusion rate of 2% and was administered continuously from weaning to slaughter. All pigs were individually weighed upon commencement of the study [25(±3) days of age] and subsequently at the end of the weaning, growing and fattening stages [70(±3), 112(±3) and 161(±3) days of age, respectively] and blood sample collections were performed for analyses. Cp ingestion was well tolerated and resulted in a higher body weight gain during the weaning stage, as well as during the whole monitoring period (Pb0.05). The diet had no effect on serum K, Na, Ca, P, total protein, albumin and total bilirubin concentrations throughout the study (PN0.05). Furthermore, no significant alteration was noticed concerning the hematocrit, leucocyte count and hemoglobin concentration (P N 0.05). Conversely, the dietary inclusion of Cp resulted in a lower serum urea-N and cholesterol concentrations in all blood samplings apart from the initial one (Pb0.05). Likewise, Cp+ group demonstrated an elevated serum glucose concentration at the blood samplings performed on 112(±3) and 161(±3) days of age and a lower AST activity at the latter (Pb0.05). In the context of this study, the long-term dietary use of Cp at the inclusion rate of 2% appeared to enhance the performance of growing and fattening pigs without adversely affecting their health status in terms of undesirable changes of their biochemical and hematological profiles.

Keywords: Clinoptilolite; Pigs; Serum biochemistry; Hematology

© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Zeolife.gr

Σχετικά με Zeolife.gr

Η επιχείρησή μας ασχολείται με την εφαρμογή και την πώληση πιστοποιημένου φυσικού ζεόλιθου Ευρωπαϊκής προέλευσης και Ελληνικού αργιλούχου διατομίτη. Η περιεκτικότητά του ζεόλιθου σε κλινοπτιλόλιθο για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση ανέρχεται σε 85% τουλάχιστον και διατίθεται σε διάφορες κοκκομετρίες ανάλογα με τη χρήση του. Σκοπός μας είναι η διάδοση των αμέτρητων εφαρμογών των φυσικών αυτών αδρανών ορυκτών με αποτέλεσμα την άμεση ωφέλεια από τις ιδιότητές τους, σε τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Αποστέλλουμε αυθημερόν σε όλη την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη από την αποθήκη μας στη Θεσσαλονίκη και στη Νέα Ορεστιάδα. Διαθέτουμε τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Ερωτήσεις & απαντήσεις για το άρθρο ή το προϊόν

Call Now Button