Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Κυπρίνου της Νέας Ορεστιάδας, 22-7-14 [Φωτογραφίες] [Video] Άρθρο

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Κυπρίνου της Νέας Ορεστιάδας, 22-7-14 [Φωτογραφίες] [Video] Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Κυπρίνου της Νέας Ορεστιάδας, 22-7-14 [Φωτογραφίες] [Video]