Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος», Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, αίθουσα Δημαρχείου Χαλάστρας.

αφίσα:

Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος - Διάλεξη του Ν. Λυγερού
Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος – Διάλεξη του Ν. Λυγερού

http://zeolado.gr/el/άρθρα-ζεόλαδο-ελαιόλαδο-ζεόλιθος/286-διάλεξη-ν-λυγερού-με-θέμα-πολλές-καλλιέργειες-μία-λύση-ζεόλιθος-,-παρασκευή-11-απριλίου-2014,-αίθουσα-δημαρχείου-χαλάστρας.html

Παρόμοια άρθρα