καθαρισμός νερού

Φίλτρα νερού με ζεόλιθο – Νέα συνεργασία
|

Φίλτρα νερού με ζεόλιθο – Νέα συνεργασία

Η επιχείρησή μας, στο πλαίσιο προώθησης του ζεόλιθου και των ιδιοτήτων του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ξεκινάει νέα συνεργασία με την Primato Hellas. H Primato Hellas παράγει μια μεγάλη γκάμα φίλτρων πόσιμου νερού, τα οποία βασίζονται κυρίως στις ισχυρές ιδιότητες καθαρισμού και φιλτραρίσματος του ζεόλιθου και του ενεργού άνθρακα.

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου
|

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου Χρήση φυσικού ζεόλιθου για τον καθαρισμό δεξαμενής νερού για γεωργική χρήση. Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος κοκκομετρίας 2,5 έως 5 χιλιοστών σε οικολογικό διάτρητο σακί. πηγή: Ζεόλαδο