Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς Φέρες Έβρου

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου

Από | Ζεόλιθος στη Γεωργία, Ζεόλιθος στο Περιβάλλον

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου Χρήση φυσικού ζεόλιθου για τον καθαρισμό δεξαμενής νερού για γεωργική χρήση. Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος κοκκομετρίας 2,5 έως 5 χιλιοστών σε οικολογικό διάτρητο σακί. πηγή: Ζεόλαδο

Διαβάστε περισσότερα
Call Now Button