Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς Φέρες Έβρου

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου

Από Ζεόλιθος στη Γεωργία, Ζεόλιθος στο Περιβάλλον

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου Χρήση φυσικού ζεόλιθου για τον καθαρισμό δεξαμενής νερού για γεωργική χρήση. Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος κοκκομετρίας 2,5 έως 5 χιλιοστών σε οικολογικό διάτρητο σακί. πηγή: Ζεόλαδο

Διαβάστε περισσότερα
Προμήθεια και εφαρμογή ασβέστη και ζεόλιθου για την υγεινοποίηση παραμένουσας λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Αλεξαδνρούπολης και διάθεσή της στη γεωργία

Προμήθεια και εφαρμογή ασβέστη και ζεόλιθου για την υγεινοποίηση παραμένουσας λυματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Αλεξαδνρούπολης και διάθεσή της στη γεωργία

Από Ζεόλιθος στη Γεωργία

Tην Αλεξανδρούπολη , την 11 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα , στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Μυτιληνός Ευάγγελος , Πρόεδρος της Δημοτικής…

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων (Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης)

Από Ζεόλιθος στο Περιβάλλον

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης Έργου Σχετ.: Εντολή Πληρωμής Δαπάνης Έργου 73207 / 26-06-2014 Έχοντας υπόψη 1. Τον ιδρυτικό νόμο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν. 3341/14-6-25) 2. Την υπ. Αριθμ. ΚΑ…

Διαβάστε περισσότερα
Call Now Button