Συναίνεση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού ζεολίθου περιοχή Πετρωτών Έβρου

Συναίνεση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού ζεολίθου περιοχή Πετρωτών Έβρου

Συναίνεση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου), σε έκταση 99.579,50 στρ. στην περιοχή «Κόκκαλο» της Τ.Κ. Πετρωτών, του Δ. Ορεστιάδος, Π.Ε. Έβρου της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ…

Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 99,161 στρεμμάτων στη θέση ”ΚΟΚΚΑΛΟ”, Τ.Κ Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας ‘ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε’

Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 99,161 στρεμμάτων στη θέση ”ΚΟΚΚΑΛΟ”, Τ.Κ Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας ‘ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε’

Έγκριση τεχνικής μελέτης έρευνας βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 99,161 στρεμμάτων στη θέση ”ΚΟΚΚΑΛΟ”, Τ.Κ Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας ‘ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε