Ζεόλιθος σε ενυδρείο και στα φίλτρα του στη Νέα Ορεστιάδα.

Παρατηρούμε ότι μετά από 45 ημέρες εφαρμογής, το νερό παραμένει καθαρό.

Ο ζεόλιθος μετά από αυτή τη χρήση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέσα σε υλικά προς κομποστοποίηση ή στον κήπο καθώς έχει απορροφήσει τα νιτρικά από τα περιττώματα των ψαριών, τα έχει αδρανοποιήσει και θα τα ανατροφοδοτήσει στο χώμα ως οργανικό λίπασμα.

Κοκκομετρία εφαρμογής: 2.5 έως 5 χιλιοστά στο δάπεδο και 0,8 –  2,5 χιλιοστά στα φίλτρα

Παρόμοια άρθρα