Χημική ανάλυση Ελληνικού ζεόλιθου - Ν. Λυγερός | Zeolife.gr
Χημική ανάλυση Ελληνικού ζεόλιθου – Ν. Λυγερός | Zeolife.gr

Επειδή τώρα περνάμε σε μια νέα φάση για τον ελληνικό ζεόλιθο είναι καλό να έχουμε και τεχνικά στοιχεία κι όχι μόνο εκτιμήσεις, αφού μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις XRD και EDX που μας επιτρέπουν να αποφύγουμε γενικολογίες. Υπενθυμίζουμε πρώτα από όλα ότι η ποικιλία του ζεόλιθου που εξετάζουμε μέσα στο ζεολιθικό τόφο είναι ο κλινοπτιλόλιθος και ο τύπος του είναι ο ακόλουθος (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O. Οι ζεόλιθοι γενικά έχουν πυρίτιο, Si, και αργίλιο, Al. Ενώ ο Κλινοπτιλόλιθος χαρακτηρίζεται πρόσθετα από τα εξής στοιχεία: NaKCa. Κατά συνέπεια, αυτά βρίσκονται στη χημική ανάλυση και δεν ανήκουν βέβαια σε στοιχεία που απελευθερώνει αφού είναι η ίδια η δομή του ζεόλιθου. Στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε στο Μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Καβάλας, βρέθηκαν τα εξής συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις μετρήσεις που έκανε ο Δ. Κάτσιος για την περιοχή Κόκκαλο που μας ενδιαφέρει ειδικά για το θέμα της εξόρυξης του ελληνικού ζεόλιθου. Και βλέπουμε ότι βρίσκουμε τα θεμελιακά στοιχεία του Κλινοπτιλόλιθου: Οξυγόνο (78,45%), Πυρίτιο (13,26%), Αργίλιο (3,34%), Κάλιο (1,03%), Ασβέστιο (0,67%), Νάτριο (0,25%). Για τα άλλα στοιχεία έχουμε: Άνθρακα (1,95%), Μαγνήσιο (0.34%), Χαλκό (0,20%), Σίδηρο (0,19%), Ψευδάργυρο (0,13%) και κάτω του 0,1% (RhTiTaS). Αυτές οι μετρήσεις έγιναν με EDX.

πηγή: Lygeros.org

Παρουσίαση του μεταπτυχιακού του Δ. Κάτσιου

Παρόμοια άρθρα