Ο κύριος Ζάγκας από την Κέρκυρα εφαρμόζει ζεόλιθο κοκκομετρίας 0.8 έως 2.5 χιλιοστών στο κάτω μέρος του μελισσιού και 2.5-5 χιλιοστών περιμετρικά για την αποφυγή της υγρασίας και της σωστής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Παρόμοια άρθρα