Στην πιο πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του φυσικού ζεόλιθου για την απομάκρυνση των αμμωνιακών ιόντων από συνθετικό λύμα και από δευτερογενή ορό γάλακτος.

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η χρήση αυτού του ζεόλιθου ως μέσο λίπανσης σε καλλιέργεια σιταριού, δεδομένου ότι ο ζεόλιθος μπορεί να διαθέσει δεσμευμένο άζωτο στο έδαφος.

Στήλες συνεχούς ροής με ζεόλιθο
Στήλες συνεχούς ροής με ζεόλιθο

Τα αποτελέσματα από τα πειράματα στήλης συνεχούς ροής που χρησιμοποιούν συνθετικό λύμα και ζεόλιθο (2,0-2,8 mm) έδειξαν ότι οι χαμηλοί ρυθμοί ροής (4 mL / min και 8 mL / min) δεν επηρέασαν σημαντικά τη δυνατότητα προσρόφησης ζεολίθου, ενώ η μέγιστη ικανότητα προσρόφησης ζεολίθου έφτασε τα 15.30 mg NH4 + Ν / γ.

Φυτά σιταριού (a) οχτώ ημέρες μετά την σπορά, (b) 75 ημέρες μετά την σπορά, (c) κατά την συγκομιδή, (d) κατά την αφαίρεση του χώματος.
Φυτά σιταριού (a) οχτώ ημέρες μετά την σπορά, (b) 75 ημέρες μετά την σπορά, (c) κατά την συγκομιδή, (d) κατά την αφαίρεση του χώματος.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή του εμπλουτισμένου αυτού ζεόλιθου, αποδείχτηκε ότι επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη φυτών σιταριού.  Η εφαρμογή του είχε σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάπτυξή τους και την υψηλότερη παραγωγή βιομάζας.

Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος σε περιεκτικότητα κλινοπτιλόλιθου τουλάχιστον 85% από το Κίρτζαλι της Βουλγαρίας, τον οποίο διέθεσε η επιχείρησή μας.

Τα πειράματα και τα αποτελέσματα με τον ζεόλιθο στο σιτάρι

Ο ζεόλιθος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη έχει υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και έτσι μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων του εδάφους και να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων γύρω από τις ρίζες των φυτών.  

Στον ζεόλιθο, το Άζωτο (Ν) δεσμεύεται στον σταθμό αρνητικής ανταλλαγής και απελευθερώνεται σε κατάλληλο χρόνο για την απορρόφησή του από τα φυτά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης της βιομάζας.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ποσότητες εμπλουτισμένου ζεόλιθου για την λίπανση σπόρων σίτου (Triticum spp.).

Το υγρό και ξηρό βάρος της βιομάζας και τα μήκη βλαστών μετρήθηκαν και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

Πίνακας 2 - Υγρό και ξηρό βάρος της βιομάζας και μήκη βλαστών
Πίνακας 2 – Υγρό και ξηρό βάρος της βιομάζας και μήκη βλαστών

Τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εμπλουτισμένου ζεόλιθου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3 - Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εμπλουτισμένου ζεόλιθου
Πίνακας 3 – Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εμπλουτισμένου ζεόλιθου

Συμπεράσματα

Αν και οι τιμές του pΗ του εδάφους δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τον ζεόλιθο, οι τιμές EC του εδάφους αυξήθηκαν από 60,35 mS / cm σε 99,80 mS / cm. Αυτό αποδόθηκε στην ικανότητα του ζεόλιθου να διατηρεί κατιόντα και να τα απελευθερώνει με την δέσμευση των αλάτων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο κεκορεσμένος ζεόλιθος επηρέασε θετικά την ανάπτυξη φυτών σίτου, καθώς η ξηρή μάζα φυτών που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη που έχουν υποστεί επεξεργασία με ζεόλιθο ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτή των φυτών που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη χωρίς επεξεργασία με ζεόλιθο.

Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι ο ζεόλιθος θα μπορούσε να διατηρήσει ένα σημαντικό μέρος του φορτίου αζώτου από το συνθετικό λύμα (SCW), το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει στη συνέχεια ως μέσο λίπανσης.

Έτσι, η επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων με ζεόλιθο μπορεί όχι μόνο να μειώσει τα ρυπογόνα φορτία, αλλά και να ανακτήσει σημαντικά τμήματα θρεπτικών ουσιών, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές όπως η γεωργία.

Για τα πειράματα και τα αποτελέσματα των τεχνικών λυμάτων αλλά και της κατεργασίας του δευτερογενούς ορού γάλακτος μπορείτε να δείτε σε προηγούμενη δημοσίευση στον ιστότοπό μας σε αυτόν τον σύνδεσμο: Ο ζεόλιθος ως μέσο ανάκτησης αμμωνίου και δεύτερης κατεργασίας ορού γάλακτος τυριού. [Μελέτη]

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζεόλιθου του οποίου χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να τα δείτε στον ιστότοπό μας σε αυτόν τον σύνδεσμο: Ζεόλιθος από 2,5 έως 5 χιλιοστά

Περισσότερα για τον ζεόλιθο στην γεωργία, μπορείτε να τα διαβάσετε στον ιστότοπό μας σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Διαβάστε εδώ τη μελέτη

Παρόμοια άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *