Χημική ανάλυση Ελληνικού ζεόλιθου – Ν. Λυγερός

Χημική ανάλυση Ελληνικού ζεόλιθου – Ν. Λυγερός

Επειδή τώρα περνάμε σε μια νέα φάση για τον ελληνικό ζεόλιθο είναι καλό να έχουμε και τεχνικά στοιχεία κι όχι μόνο εκτιμήσεις, αφού μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις XRD και EDX που μας επιτρέπουν να…