Γενετική δομή και διαφοροποίηση φυσικών πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς Bactrocera oleae

Γενετική δομή και διαφοροποίηση φυσικών πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς Bactrocera oleae

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Γενετικής Εργαστήριο Γενετικής Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Γενετική Δομή και Διαφοροποίηση Φυσικών Πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία και…