Εναλλακτικές λύσεις στα αντιβιοτικά για τα εκτρεφόμενα ζώα – μελέτη

Εναλλακτικές λύσεις στα αντιβιοτικά για τα εκτρεφόμενα ζώα – μελέτη

Λόγω της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης αντιβιοτικών στην ΕΕ, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για τα αντιβιοτικά που χορηγούνται στην τροφή. Πρέπει να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές και εμπορικά προϊόντα για τη βελτίωση της υγείας και της απόδοσης των ζώων, με βάση την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συνοψίσει τις ευεργετικές επιδράσεις των χρησιμοποιούμενων επί του παρόντος εναλλακτικών λύσεων αντί των αντιβιοτικών στην τροφή, δηλαδή των προβιοτικών, των πρεβιοτικών, των οργανικών οξέων, των φυτογενετικών ενώσεων και των ζεόλιθων άμμου στην υγεία και τις επιδόσεις ανάπτυξης των αγροτικών ζώων (χοίρων, πουλερικών και μηρυκαστικών).

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου και ενός προσροφητικού σκευάσματος μυκοτοξικών στις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεατοπαραγωγών ορνιθίων

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου και ενός προσροφητικού σκευάσματος μυκοτοξικών στις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου κρεατοπαραγωγών ορνιθίων

Συγγραφέας Κλησιάρχη, Αποστολία Ευαγγέλου Ημ/νία έκδοσης: 2009 Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας Επιβλέπων: Ντότας, Δημήτριος. Περίληψη Για τη μελέτη των αποδόσεων και των χαρακτηριστικών του σφαγίου…