Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς Φέρες Έβρου

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου

Από Ζεόλιθος στη Γεωργία, Ζεόλιθος στο Περιβάλλον

Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου Χρήση φυσικού ζεόλιθου για τον καθαρισμό δεξαμενής νερού για γεωργική χρήση. Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος κοκκομετρίας 2,5 έως 5 χιλιοστών σε οικολογικό διάτρητο σακί. πηγή: Ζεόλαδο

Διαβάστε περισσότερα
Call Now Button