Ο ζεόλιθος και οι μέλισσες –  Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος και οι μέλισσες – Ν. Λυγερός

Ενώ ξέρουμε ότι οι μέλισσες είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός για την εξέλιξη των δεδομένων όταν υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος, δεν εξετάζουμε συστηματικά την ποιότητα που έχει το μέλι και…

Εφαρμογή ζεόλιθου σε μελίσσια του Αχ. Ζάγκα στην Κέρκυρα

Εφαρμογή ζεόλιθου σε μελίσσια του Αχ. Ζάγκα στην Κέρκυρα

Ο κύριος Ζάγκας από την Κέρκυρα εφαρμόζει ζεόλιθο κοκκομετρίας 0.8 έως 2.5 χιλιοστών στο κάτω μέρος του μελισσιού και 2.5-5 χιλιοστών περιμετρικά για την αποφυγή της υγρασίας και της σωστής…