Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Language: English Thematic Areas: Natural Resources Management in Marginal Environments Problem Overview: In the United Arab Emirates, the soils are dominantly sandy and infertile and require frequent irrigation to maintain…