Ζεόλιθος ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των αλόγων

Εναλλακτικές λύσεις στα αντιβιοτικά για τα εκτρεφόμενα ζώα – μελέτη
| |

Εναλλακτικές λύσεις στα αντιβιοτικά για τα εκτρεφόμενα ζώα – μελέτη

Λόγω της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης αντιβιοτικών στην ΕΕ, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για τα αντιβιοτικά που χορηγούνται στην τροφή. Πρέπει να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές και εμπορικά προϊόντα για τη βελτίωση της υγείας και της απόδοσης των ζώων, με βάση την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συνοψίσει τις ευεργετικές επιδράσεις των χρησιμοποιούμενων επί του παρόντος εναλλακτικών λύσεων αντί των αντιβιοτικών στην τροφή, δηλαδή των προβιοτικών, των πρεβιοτικών, των οργανικών οξέων, των φυτογενετικών ενώσεων και των ζεόλιθων άμμου στην υγεία και τις επιδόσεις ανάπτυξης των αγροτικών ζώων (χοίρων, πουλερικών και μηρυκαστικών).

Η αξία του ζεόλιθου – Διάλεξη του Νίκου Λυγερού
| |

Η αξία του ζεόλιθου – Διάλεξη του Νίκου Λυγερού

Διάλεξη του καθηγητή Νίκου Λυγερού για το ζεόλιθο με θέμα: “Η αξία του ζεόλιθου” στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου Χώρας στην Αμοργό.

Άργιλοι ως συμπληρώματα διατροφής για χοίρους: Μια αναθεώρηση (Clays as dietary supplements for swine: A review)

Άργιλοι ως συμπληρώματα διατροφής για χοίρους: Μια αναθεώρηση (Clays as dietary supplements for swine: A review)

Mohana Devi Subramaniam and In Ho Kim Journal of Animal Science and Biotechnology20156:38 DOI: 10.1186/s40104-015-0037-9 ©  Subramaniam and Kim. 2015 Abstract Clays are crystalline, hydrated aluminosilicate molecules composed of alkali and alkaline earth cations along with small amounts of various other elements. The best-known are montmorillonite, smectite, illite, kaolinite, biotite and clinoptilolite. The molecules in these clays are arranged in three-dimensional structures creating internal…

Ζεόλιθος: “η μαγική πέτρα”; Κυρίως διατροφικά, περιβαλλοντικά, πειραματικά και κλινικά πεδία εφαρμογής (Zeolite: “the magic stone”; main nutritional, environmental, experimental and clinical fields of application
|

Ζεόλιθος: “η μαγική πέτρα”; Κυρίως διατροφικά, περιβαλλοντικά, πειραματικά και κλινικά πεδία εφαρμογής (Zeolite: “the magic stone”; main nutritional, environmental, experimental and clinical fields of application

Carmen Laurino and Beniamino Palmieri University of Modena and Reggio Emilia, Modena (Italy). Abstract Introduction: zeolites (clinoptilolites) are a family of alluminosilicates and cations clustered to form macro aggregates by small individual cavities. In the medical area they are involved in detoxification mechanisms capturing ions and molecules into their holes. Actually, we classify about 140…

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής

Επίδραση διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής

Μεταπτυχιακή Διατριβή – Συγγραφέας: Ευθυμίου, Μαρία Κωνσταντίνου, Επιβλέπων: Ντότας, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 2010. Σκοπός της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου στο σιτηρέσιο, στις παραγωγικές ιδιότητες και στα χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής.Το ζωικό υλικό αποτελείτο από 96 όρνιθες αυγοπαραγωγής Isa Brown, ηλικίας 28 εβδομάδων…