Θερμοχημικά υλικά και δοκιμαστικός αντιδραστήρας για μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας – Thermochemical materials and reactor concepts for large-scale energy storage

Θερμοχημικά υλικά και δοκιμαστικός αντιδραστήρας για μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας – Thermochemical materials and reactor concepts for large-scale energy storage

C.C.M. Rindt, M. Gaeini, S.Lan, D.M.J. Smeulders Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands In summer, the sun provides more heat than needed to warm…

Ζεόλιθοι στη γεωργία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικοδομική – Διεθνές επιστημονικό συνέδριο – Lublin, Πολωνία – Zeolites in agriculture, environmental protection and building – International scientific conference – Lublin, Poland

Ζεόλιθοι στη γεωργία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικοδομική – Διεθνές επιστημονικό συνέδριο – Lublin, Πολωνία – Zeolites in agriculture, environmental protection and building – International scientific conference – Lublin, Poland

26th – 27th February 2015, Lublin, Poland INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE financed by the Project No IPBU.01.01.00-06.570/11-00: “Developing an innovative model of the cross-border use of zeolitic tuff”