Ζεόλιθος και ουρία = περισσότερο άζωτο στο έδαφος + αύξηση παραγωγής, είναι το πειραματικό αποτέλεσμα μιας ενδιαφέρουσας μελέτης τριών επιστημόνων από τη Μαλαισία.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πανεπηστήμιο Putra (Universiti Putra) από τους Omar Latifah, Osumanu Haruna Ahmeda, και  Nik Muhamad Abdul Majid σε συνεργασία με το υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης της Μαλαισίας.

Το πείραμα

Ζεόλιθος και ουρία = περισσότερο άζωτο στο έδαφος + αύξηση παραγωγής
Ζεόλιθος και ουρία = περισσότερο άζωτο στο έδαφος + αύξηση παραγωγής

Το υψηλό κόστος των αζωτούχων λιπασμάτων οδηγεί σε πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες νιτρικών αλάτων. Η προσρόφηση αμμωνίου αναστέλλει την απώλεια αζώτου υπό μορφή νιτρικού άλατος, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα αζώτου για τις καλλιέργειες. Λόγω των αρνητικά φορτισμένων ιδιοτήτων των νιτρικών, μετακινούνται ελεύθερα στο διάλυμα του εδάφους και δεν προσροφούνται πάνω στις επιφάνειες των σωματιδίων του εδάφους. Έτσι στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος, και συγκεκριμένα κλινοπτιλόλιθος, για την απορρόφηση και εκρρόφηση του αμμωνίου. Έτσι προσδιορίστηκε:

  1. η συνολική διαθεσιμότητα του αζώτου στο έδαφος, του ανταλλάξιμου αμμωνίου και των διαθέσιμων νιτρικών αλάτων και
  2. η ικανότητα του ζεόλιθου να προσροφήσει αμμώνιο από διαφορετικά ποσοστά ουρίας.

Στη συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν ερευνήθηκε η έκπλυση των νιτρικών και η διαθεσιμότητα Αζώτου στο έδαφος μετά από τη χρήση ζεόλιθου και ουρίας. Η καλλιέργεια στην οποία διεξάχθηκε το πείραμα ήταν αυτή του καλαμποκιού (Zea mays L). Το πείραμα διεξάχθηκε σε 5 διαφορετικούς συνδυασμούς με τις εξής αναλογίες:

  1. χώμα
  2. χώμα και ουρία (13 κιλά/στρέμμα)
  3. χώμα, ουρία (13 κιλά/στρέμμα) και ζεόλιθος
  4. χώμα, ουρία (9,75 κιλά/στρέμμα) και ζεόλιθος
  5. χώμα, ουρία (6,5 κιλά/στρέμμα) και ζεόλιθος
Ζεόλιθος και ουρία = περισσότερο άζωτο στο έδαφος + αύξηση παραγωγής
Ζεόλιθος και ουρία = περισσότερο άζωτο στο έδαφος + αύξηση παραγωγής

Το συμπέρασμα

Σε όλες τις περιπτώσεις προσθήκης ζεόλιθου φαίνεται ότι η απελευθέρωση αμμωνίου και νιτρικού άλατος από την ουρία  μειώθηκε σημαντικά. Ο ζεόλιθος αύξησε τη συγκράτηση του συνολικού αζώτου του εδάφους και του εναλλάξιμου αμμωνίου. Αύξησε επίσης το ποσοστό των διαθέσιμων νιτρικών αλάτων, λόγω της υψηλής ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων. Βελτίωσε έτσι τη διαθεσιμότητα του αζώτου μέσω της προσωρινής συγκράτησης στις θέσεις ανταλλαγής του.

Σαν γενικό συμπέρασμα, η προσθήκη ζεόλιθου στην ουρία στη γεωργία μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή αποδοτική προσέγγιση για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του αζώτου στο έδαφος και κατά προέκταση την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.

Καταφορτώστε εδώ τη μελέτη

Παρόμοια άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *