Ζεολιθικά λαχανικά, δέντρα, άνθη και αμπέλι του Γρηγόρη Αζορίδη, από παραδοσιακούς σπόρους στη Νέα Ορεστιάδα 4-8-2014

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες

Ζεολιθικός λαχανόκηπος με παραδοσιακούς σπόρους στη Νέα Ορεστιάδα, 22-7-14 [φωτογραφίες]

Ζεολιθικά λαχανικά, δέντρα και αμπέλια από παραδοσιακούς σπόρους, Νέα Ορεστιάδα, 29-05-2014 [Φωτογραφίες] [Video]

Παρόμοια άρθρα