ζεόλιθος και περιβάλλον | Zeolife.gr
Ζεόλιθος και περιβάλλον | Zeolife.gr

Η μοναδική σύνθεση του ορυκτού ζεόλιθου του παρέχει σημαντικές φυσικές και χημικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται διαρκώς νέες εφαρμογές για την χρήση του, κατατάσσοντας το σε ένα από τα πιο χρήσιμα ορυκτά σήμερα. Το «μοριακό κόσκινο» ζεόλιθος, ασφαλίζει τα θετικά ιόντα, απορροφώντας ένα πλήθος περιβαλλοντικών ρύπων που ανέρχεται έως τριάντα (30) τις εκατό του βάρους του!

Ο ζεόλιθος συμβάλλει σε ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον με αμέτρητους τρόπους. Χρησιμοποιείται στον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο λόγω της εκλεκτικής ικανότητας του να απορροφά το άζωτο. Εφαρμόζεται στον καθαρισμό των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες. Ως οξειδοαναγωγικός καταλύτης, μπορεί να αφαιρέσει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα αέρια μηχανών και τα CFCs που προκαλούν την μείωση του όζοντος. Προσθέτοντας ζεόλιθο στο τσιμέντο, στον τομέα της κατασκευής, μειώνεται σημαντικά και η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, βελτιώνει και καθαρίζει το πόσιμο νερό φιλτράροντας όλες τις επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο.

Ο φυσικός ζεόλιθος έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προστασίας από διαρροή πυρηνικής ακτινοβολίας, όπως στη Fukushima και στο Chernobyl. Λόγω της ικανότητάς του να δεσμεύει βαριά μέταλλα, ο ζεόλιθος εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλες ποσότητες σε περιοχές με διαρροή ακτινοβολίας. Δεσμεύει το ραδιενεργό υλικό και στη συνέχεια συλλέγεται και εγκλωβίζεται σε γυαλί και τσιμέντο.

Στη βιομηχανία χρησιμοποιείται στα φίλτρα για την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών ενώσεων. Επίσης, ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φιλτράρισμα των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, δεσμεύοντας διάφορα τοξικά και ραδιενεργά ιόντα καθώς και στην ανακύκλωση των νερών που προέρχονται από την βιομηχανική δραστηριότητα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά τη χρήση του και με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να αποκατασταθούν οι ιδιότητές του ώστε να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί.

Με τη εφαρμογή του φυσικού ζεόλιθου στη γεωργία μειώνεται η χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων από 50% ως και 100%. Έτσι αποτρέπεται η ρύπανση του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς ουσίες, με καθοριστικά θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα και στην καθαρότητα των τροφών, επομένως και στην βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Η ικανότητα του ζεόλιθου να συγκρατεί την υγρασία βοηθάει στη μείωση της χρήσης του νερού στην άρδευση ως και 50%, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση του νερού, αφού τα ριζικά τριχίδια είναι σε θέση να αντλήσουν το νερό από το εσωτερικό των ζεόλιθων, και εξασφαλίζοντας την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Η χρήση του ζεόλιθου στο δάπεδο των κτηνοτροφικών μονάδων βοηθά στην απορρόφηση της αμμωνία μειώνοντας τις επιβλαβείς αναθυμιάσεις ενώ την ίδια στιγμή δρα προληπτικά για όλους τους μολυντικούς και νοσογόνους παράγοντες μειώνοντας την μετάδοση ασθενειών. Το μείγμα ζεόλιθου και κοπριάς από τις κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εξαιρετικό φυσικό λίπασμα στις καλλιέργειες.

Προσθέτοντας ζεόλιθο στην διατροφή των ζώων μειώνεται η ανάγκη της χρήσης αντιβιοτικών και φαρμάκων αλλά και βοηθά στην πρόληψη δηλητηρίασης από τοξικά βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία.

Η προσθήκη του ζεόλιθου σε λίμνες αλλά και σε άλλους υδάτινους όγκους μπορεί να μειώσει το φαινόμενο του ευτροφισμού, προστατεύοντας τη χλωρίδα και την πανίδα από τα γεωργικά λιπάσματα, τα βιομηχανικά απόβλητα και τα ανθρώπινα λύματα. Παράλληλα ο φυσικός ζεόλιθος βελτιώνει την καθαρότητα του νερού, ρυθμίζει το PH του προς το ουδέτερο, εμπλουτίζει το νερό σε οξυγόνο, μειώνει τα βακτηρία, αποτρέπει την εμφάνιση άλγης και παγιδεύει τη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διαβίωση, η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των υδρόβιων οργανισμών.

Ο φυσικός ζεόλιθος είναι ένα αγνό προϊόν, ακίνδυνο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παρόμοια άρθρα