ζεόλιθος σε θερμοκήπιο

κοκκομετρία εφαρμογής: 0,8 έως 2,5 χιλιοστά. Ποσότητα εφαρμογής: 150 κιλά το στρέμμα

Παρόμοια άρθρα