ΠΕΙΡΑΜΑ

Προετοιμάσαμε το χώμα μέσα στο σπορείο, στις 3 πρώτες σειρές έχει προστεθεί ζεόλιθος σε κοκκομετρία πούδρας 0,8 χιλιοστών σε ποσοστό 20%

τοποθετήσαμε τρία σποράκια σε κάθε θέση

σκεπάσαμε με χώμα.


τοποθετήσαμε την βαση και το επάνω καπάκι για να έχουμε πιο ζεστό περιβάλλον

Η 1η και η 6η σειρά έχουν πιπεριές.
Η 2η και η 5η έχουν μελιτζάνες.
Η 3η και η 4η έχουν ντοματιές.

κατά την μεταφορά των ντοματιών σε μεγαλύτερο δοχείο παρατηρήθηκαν οι εξής αλλαγές στο ριζικό σύστημα:

ντοματιές χωρίς ζεόλιθο

ντοματιές με ζεόλιθο μετά από 49 ημέρες.


Παρατηρούμε θεαματική αύξηση ριζικού συστήματος στις ντοματιές με προσθήκη ζεόλιθου.

Παρόμοια άρθρα