Στρατηγικός στόχος – Ν. Λυγερός

Είναι ώρα τώρα να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, και να σταματήσουμε ν’ ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα οικονομικά κι ας επενδύσουμε στη στρατηγική μας σκέψη. Φτάνει πια αυτός ο ελλαδισμός της…

Οι Σκουριές επί της ουσίας – Ν. Λυγερός

Πρώτον, πρέπει να πάψει όσο πιο γρήγορα γίνεται η απαράδεκτη χημική εξόρυξη του χρυσού. Δεύτερον, δεν έχει σχέση με κάποια υπόσχεση, αλλά με το γεγονός ότι είναι καταστροφικό για το…

Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βιομηχανίας μετάλλου με τη χρήση ζεολίθων

Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βιομηχανίας μετάλλου με τη χρήση ζεολίθων

Μεταπτυχιακή Διατριβή – Συγγραφέας: Ειρήνη Παπαδημητρίου, Επιβλέπουσα : Χ.Καραγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, 2010. Το πρόβληµα επεισοδίων εκτεταµένης ρύπανσης µε βαρέα μέταλλα και τοξικές χηµικές ουσίες,…

Τροποποιημένος ζεόλιθος ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης – Μελέτη

Τροποποιημένος ζεόλιθος ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης – Μελέτη

Διδακτορική Διατριβή – Συγγραφέας: Διονυσίου, Ουρανία-Νίνα Σ., Επιβλέπων: Μισοπολινός, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 2010. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην προσρόφηση Β και Ρ…

Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα ζεόλιθου Νοτίου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές

Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα ζεόλιθου Νοτίου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές

Διδακτορική διατριβή, Συγγραφέας: Τζάμος, Ευάγγελος Ιωάννη, Επιβλέπων: Φιλιππίδης, Α. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας. Τα ζεολιθοφόρα ηφαιστειοκλαστικά ιζήματα του Νοτίου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα, Νομός Έβρου) περιέχουν κατά…

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των λυμάτων χοιροστασίου με την προσθήκη ζεόλιθου για παραγωγή βιοαερίου στο θερμόφιλο εύρος – Διατριβή

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των λυμάτων χοιροστασίου με την προσθήκη ζεόλιθου για παραγωγή βιοαερίου στο θερμόφιλο εύρος – Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΘΩΜΑ Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πτυχιούχου Γεωπόνου, ∆ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού, MSc.Υπότροφου ΙΚΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Γεράσιμος Μαρτζόπουλος Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων φυσικού ζεόλιθου στην αναερόβια…

Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας ζεόλιθου – Δήμος Τρίπολης

Κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας ζεόλιθου – Δήμος Τρίπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθμός απόφασης 141/2015 ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑ 4ο έκτακτο: «Έγκριση Απόφασης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης για…