Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων με ζεόλιθο

Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων με ζεόλιθο

Έγκριση εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένου χώρου συγκέντρωσης μεταλλικών και μη αποβλήτων για την εταιρεία με την επωνυμία “Θωμαδάκης Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ο.Ε” στο 2ο χλμ. Ε.Ο Χανίων Ρεθύμνης, εκτός του οικισμού…

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Dr. Georgian Melinte, Dr. Veselina Georgieva, Dr. Marie-Anne Springuel-Huet, Dr. Andreï Nossov, Prof. Ovidiu Ersen, Dr. Flavien Guenneau, Prof. Antoine Gedeon, Dr. Ana Palčić, Dr. Krassimir N. Bozhilov, Dr. Cuong Pham-Huu, Prof. Shilun Qiu, Dr. Svetlana Mintova, Dr. Valentin Valtchev First published: 27…

Επιστήμη ανοίγει νέους ορίζοντες στη μετατροπή της τέφρας του άνθρακα από ρυπογόνα σε χρήσιμα προϊόντα (Science breaks new ground in converting coal ash from pollutant to useful products)

Επιστήμη ανοίγει νέους ορίζοντες στη μετατροπή της τέφρας του άνθρακα από ρυπογόνα σε χρήσιμα προϊόντα (Science breaks new ground in converting coal ash from pollutant to useful products)

South Africa has large coal reserves. It mainly burns coal to produce electricity at 13 existing coal-burning power plants, situated mainly in Mpumalanga, a province in the country’s east. In South Africa, coal…

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)

Mostafa Ragab Abd El Wahab, Moaa Korany Seliem, Essam Abd El Rahman Mohamed, Ali Quarny seliem, Mohamed Gad Shahien Abstract In this study, we prepared hydrated and dehydrated Na-zeolites under…

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE ZEOCOMPOST, Δήμος Μήλου

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE ZEOCOMPOST, Δήμος Μήλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE+ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον…

Θερμοχημικά υλικά και δοκιμαστικός αντιδραστήρας για μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας – Thermochemical materials and reactor concepts for large-scale energy storage

Θερμοχημικά υλικά και δοκιμαστικός αντιδραστήρας για μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης ενέργειας – Thermochemical materials and reactor concepts for large-scale energy storage

C.C.M. Rindt, M. Gaeini, S.Lan, D.M.J. Smeulders Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands In summer, the sun provides more heat than needed to warm…

Χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα καμπίνας του διεθνούς διαστημικού σταθμού ISS

Χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα καμπίνας του διεθνούς διαστημικού σταθμού ISS

Σύμφωνα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της NASA, προβλέπεται η χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα του διεθνούς διαστημικού σταθμού (ISS). Σε αυτό το σύστημα καθαρισμού αέρα (CDRA), το οποίο είναι υπεύθυνο για…