Ο ζεόλιθος
είναι ένα δώρο
της φύσης
για τη φύση
κι όχι για εμπόριο
της κοινωνίας
γιατί είναι
ανθρώπινη πράξη
να προσφέρεις
στους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη
να ζήσουν
ελεύθερα
σ’ ένα περιβάλλον
που σέβονται
γιατί θέλουν
να το έχουν
για τους επόμενους
με μια αξία
μεγαλύτερη
απ’ ό,τι είχαν
οι ίδιοι
από τους προηγούμενους
που δεν γνώριζαν
την ύπαρξή τους.

Lygeros.org

Παρόμοια άρθρα