ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την απ’ ευθείας μίσθωση, από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» για την δημόσια λατομική έκταση 83.427,30 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κόκκαλο» της Τ.Κ. Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου και ορίζεται από τις συντεταγμένες που αναφέρονται στο ΦΕΧ «Ορμένιο» 1:50.000, L= 41o 45 ́, M= +2o 15 ́

διαβάστε το αναρτητέο κείμενο από τη Διαύγεια παρακάτω

Παρόμοια άρθρα