Έγκριση μονάδας παράγωγης λιπασμάτων με ζεόλιθο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Αποφασίζουμε

Την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών – Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ» με την επωνυμία AGRO REA – Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , η οποία υφίσταται στο με αριθ. 502ε αγρoτεμάχιο της Δ.Ε. Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΑΒΓΔΕορ40ΖΑ συνολικής έκτασης 8353,85 τ.μ., όπως περιγράφεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της ΜΠΕ του Νικόλαου Καϊλίδη (Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού). Η δραστηριότητα περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ και τα σχετικά διαγράμματα που κατατέθηκαν με το με αριθ. 42 του προϊμίου στην Υπηρεσία μας, με εξαίρεση τα σημεία που τροποποιούνται με την παρούσα Απόφαση και συνεπώς ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.), που επιβάλλονται με αυτήν. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αριθ. 29 του προϊμίου ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας.

Η εφαρμογή έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης.

 

Παρόμοια άρθρα