Οι αγρότες να γίνουν γεωργοί
γιατί μόνο και μόνο αυτοί
παράγουν έργο με τη γή
και σε αυτό το πλαίσιο
η αξιοποίηση του ζεόλιθου
είναι στρατηγικής σημασίας
αφού επιτρέπει
στους δικούς μας
να σεβαστούν την πατρίδα
και να βοηθήσουν
τον λαό που υποφέρει
δίχως να σπαταλούν
τις δυνατότητες μας
με την αναξιοπιστία
των δομικών υλικών
που καταπατούν
τα δικαιώματά μας.

http://www.lygeros.org/articles?n=14843&l=gr

Παρόμοια άρθρα