Σημαντικά αποτελέσματα από τη χρήση ζεόλιθου σε κομπόστ με γεωσκώληκες [έρευνα]

Σημαντικά αποτελέσματα από τη χρήση ζεόλιθου σε κομπόστ με γεωσκώληκες [έρευνα]

Σημαντικά αποτελέσματα από τη χρήση ζεόλιθου σε κομπόστ με γεωσκώληκες ανακάλυψαν ερευνητές επιστήμονες σε έρευνα στον τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουνίου του 2018. Το πείραμα Συγκεκριμένα, οι Zarrabi,…

Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Language: English Thematic Areas: Natural Resources Management in Marginal Environments Problem Overview: In the United Arab Emirates, the soils are dominantly sandy and infertile and require frequent irrigation to maintain…

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE ZEOCOMPOST, Δήμος Μήλου

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE ZEOCOMPOST, Δήμος Μήλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE+ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον…

Ο ζεόλιθος στο αμπέλι

Ο ζεόλιθος στο αμπέλι

Ο φυσικός ζεόλιθος είναι ένα καταπληκτικό εδαφοβελτιωτικό ορυκτό που αρκετά χρόνια τώρα χρησιμοποιείται παγκοσμίως στη γεωργία με θεαματικά αποτελέσματα, ενώ τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε και η εφαρμογή του στη χώρα…