1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (1 ψήφοι, μεσος όρος:5.00 από 5)
Loading...
Brazilian sedimentary zeolite use in agriculture

Brazilian sedimentary zeolite use in agriculture

This report describes the characterization and application of the Brazilian zeolitic sedimentary rocks as a slow plant-nutrient fertilizer and soil conditioner. The characterization of the head samples showed that it is composed of the zeolite stilbite intertwined with a smectic clay mineral, mixed with quartz. A lowcost quartz separation gravitational technique was used to concentrate the mineral. An enrichment of concentrated natural zeolite was carried out by adding KNO3, K2HPO4 and H3PO4 + apatite.

These materials were tested with Rangpur lime rootstock and other with four successive crops grown on the same substrate: lettuce, tomato, rice, and Andropogon grass. The results indicated that N, P and K enriched zeolite was an adequate slow-release source of nutrients to plants increasing 20% of crop production and also improving products quality. Other green house and field experiments with concentrated zeolite applied with urea showed 8% of reduction on losses of ammonia volatilization and improving 5% the corn dry matter yield. Concentrated zeolite used as a sand soil amendment also increased at least 10% of soil water retention and 15% of available water capacity.

Zeolife.gr

Σχετικά με Zeolife.gr

Η επιχείρησή μας ασχολείται με την εφαρμογή και την πώληση πιστοποιημένου φυσικού ζεόλιθου Ευρωπαϊκής προέλευσης και Ελληνικού αργιλούχου διατομίτη. Η περιεκτικότητά του ζεόλιθου σε κλινοπτιλόλιθο για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση ανέρχεται σε 85% τουλάχιστον και διατίθεται σε διάφορες κοκκομετρίες ανάλογα με τη χρήση του. Σκοπός μας είναι η διάδοση των αμέτρητων εφαρμογών των φυσικών αυτών αδρανών ορυκτών με αποτέλεσμα την άμεση ωφέλεια από τις ιδιότητές τους, σε τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία. Αποστέλλουμε αυθημερόν σε όλη την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη από την αποθήκη μας στη Θεσσαλονίκη και στη Νέα Ορεστιάδα. Διαθέτουμε τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Call Now Button